• 1. Kem tẩy lông bơ Cleo có hiệu suất cao trong triệt lông?

    Để sa thải các sợi lông căm ghét, Cleo sử dụng 3 phần tử là Calcium Hydroxide, Potasium Hydroxide & Thiglycolic acid.

    Có thể fan chưa biết, các sợi lông đc làm từ những sợi protein mang tên gọi là keratin. Keratin đc liên kết chéo bởi các liên kết cộng hóa trị & nhữn…[Read more]

  • Johnston Bigum became a registered member 1 week, 6 days ago